Fascinující, provokativní, odporné a zároveň úchvatné, neboť se to týká lidské agresivity, tedy toho co máme všichni společné se zvířaty. Každý z nás je schopen zabít, ale většina z nás to neudělá. Vražda je útokem proti řádu stvoření. Analýza motivace vrahů je pro psychologa pitevním protokolem popisujícím nejtemnější hlubiny lidských duší a zároveň vždy výzvou k přemýšlení o přikázání „Nezabiješ!“, o povinnosti vytvářet kulturu nenásilí a úcty ke všemu živému. Publikace je cenným přínosem nejen pro odbornou veřejnost a svým tématem vzbudí nesporně velký čtenářský zájem a rozvíří vášnivou odbornou diskuzi.

PhDr. Slavomil Hubálek

soudní znalec z oboru sexuologie a klinické psychologie, univerzitní pedagog

——–

Doporučuji tuto knihu všem lidem, kteří rádi čtou faktografii, zajímají se o vraždy a jejich pachatele, dále pak ke studiu odborníkům jako jsou psychologové, psychiatři a právníci. Jedná se o ojedinělou a nepochybně přínosnou publikaci. Tato odborná literatura by měla sloužit pro další vzdělávání studentů, ale i jejich pedagogů.

JUDr. Miroslav Antl

předseda Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR a univerzitní pedagog

——–

Kniha Andreje Drbohlava je bezpochyby v české kotlině jedinečnou a představuje významný přínos pro odborníky, zejména tím, že se vyhýbá stereotypům a zjednodušením. To jistě ocení všichni, kteří se zabývají komplikovanou duší sériových vrahů.

MUDr. Martin Hollý

psychiatr a sexuolog, ředitel Psychiatrické léčebny Bohnice

——–

Andrej Drbohlav se s nevšední erudicí ponořil do jedné z nejtěžších forem sociální patologie a to do studia interdisciplinárních problémů genese a vývoje sériových vrahů. Vedle fascinující rozsáhlé analýzy řady případů lze z hlediska pedagogiky a psychologie ocenit to, co se zřejmě ukáže jako nosné a perspektivní teprve v budoucnosti – a to je autorem navržená originální predikční diagnostika a prevence patologického jednání. Kdyby se podařilo tyto metody zavést do praxe, znamenalo by to obrovskou proměnu jak v diagnostice, tak v přístupu k jevům, s nimiž si dnešní společnost v podstatě neví příliš rady.

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Psycholog, univerzitní pedagog, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy

——–

Andrej Drbohlav se pustil do „velkého tématu“ a rozjel ho ve „velkém stylu“. Jeho kniha na první pohled působí úctyhodným až autoritativním dojmem a je jednoznačným přínosem pro domácí odbornou literaturu. S velkou jistotou jeho knize předpovídám, že nebude dlouhá léta překonána.

Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

Klinický a forenzní psycholog, Psychiatrická klinika při 1. LF UK a VFN v Praze

Komentáře