Kdo je sériový vrah? Jak myslí? Jak žije? Jaké má fantazie? Proč touží po destrukci?

Teorie a skutečné příběhy zločinů očima behaviorálního patologa PhDr. Andreje Drbohlava. Projekt Seriovivrazi.cz tuto knihu doporučuje a nabízí k zakoupení za jedinečnou cenu:

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie sériových vrahů. Teoretická část se věnuje obecnému představení psychologické typologie těchto pachatelů, vývoje motivu, patologie chování, popisu rodiny a školy, deviací a duševních poruch, vztahů a fascinací. Jako praktickou ukázku různých podob tohoto patologického fenoménu uvádí stručné, srozumitelné a čtivé příběhy těch nejbrutálnějších sériových vrahů dnešní doby, a to od jejich dětství až do aktuálního stádia vyšetřování jejich násilných činů. Publikace je určena stejně tak široké veřejnosti se zájmem o stinné stránky lidské psychiky, jako i studentům a odborníkům z oboru psychologie, etopedie, sociologie, behaviorální či sociální patologie, psychiatrie či kriminalistiky.
Představuje soubor velmi kvalitně zpracovaných kazuistik, tedy více jak 200 příběhů jedinců s vysoce patologickým profilem osobnosti a chování. Ukazuje tak přehled příčin vzniku a projevu zla, násilí a bolesti. Kniha obsahuje velké množství fotografií, dopisů, psychologických rozborů a obrazů vytvořených pachateli. Poukazuje na systémová selhání, chybné úsudky psychiatrů, psychologů, soudců a pedagogů. Měla by sloužit jako prevence a výzva k větší ostražitosti. Upozorňuje na složitost a aktuálnost tohoto jevu a skryté nebezpečí, které číhá na svou oběť na jakémkoliv místě.
PhDr. Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu sériového vraha a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Touto knihou odkrývá temné stránky lidské duše a na reálných příkladech ukazuje širokou variabilitu, komorbiditu a kauzalitu různých jevů. Nechá Vás nahlédnout do nitra antisociálního a vysoce přizpůsobivého predátora, do jeho fantazií plných mučení a bolesti, do duše komplikované a „zkažené“, do jedné z nejhorších forem patologie osobnosti a chování jaké v prostředí lidské společnosti mohou vzniknout.
info o knize: 472 stran, 17 × 24, vázaná – pevná; ISBN 978-80-247-4371-4; 
nakladatelství Grada, 2012.

 

—————————————–

Odborná recenze knihy:

V magazínu Psychologie Dnes (04/2013) vyšla výtečná recenze, kterou napsal etablovaný klinický psycholog PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

Komentáře